Změna legislativy o označení váhy pokrmu na jídelním lístku.

Novela  Zákona o potravinách a tabákových výrobcích, která nabyla účinnosti 1. ledna 2017, přináší jisté změny pro provozy restaurací a jídelen.

Povinnost informovat o množství pokrmu vychází z novely zákona č. 110/1997 Sb., paragraf 9a. Povinnost bude upřesněna v prováděcím právním předpise (vyhlášce), který prozatím není (návrh je ve stádiu příprav). Na tuto povinnost se vztahuje odložená účinnost k 1. lednu 2017.

V podstatě to znamená, že se již na jídelním lístku neznačí (pokud na j.l. váhu uvádíte) váha masa v syrovém stavu, ale váha hotovéh výrobku.

Odkazy:

http://www.horekaweb.cz/2017/01/18/od-ledna-musite-informovat-mnozstvi-pokrmu/

Váhová inventura baru

Inventura baru? Žádný problém s Decibar

Vážení uživatelé skladového systému Savarin,

rádi bychom Vám představili možnost, jak si výrazně zjednodušit, zpřesnit, zefektivnit a především zrychlit inventury barů (nápojů). Nabízíme Vám speciální inventurní váhu Decibar navrženou přímo pro tento účel a plně podporovanou v programu Savarin Sklady a Kalkulace. Nejde jen o váhu samotnou, ale o celý systém řešící inventarizaci stavů nápojů v načatých lahvích.

VÍCE >>>>

 

 

 

 

Zážitková gastronomie.

Pravidelně pro Vás pořádáme akce zážitkové gastronomie pod názvem

GASTRONOMICKÝ VEČER.

Jedná se o řízenou degustavi o pěti chodech, ke každému chodu je vždy podáváno víno.

Máte li zájem dostávat informace i pořádání našich akcí, klikněte prosím

Z D E

Zážitková gastronomie – objednávky

NOVINKA V OBJEDNÁVÁNÍ.

 

Přišli jsme s novinkou pro návštěvníky našich akcí zážitkové gastronomie pod názvem

GASTRONOMICKÝ VEČER.

Na gastronomický večer dne 26.11.2016 si již můžete zadat předběžnou poptávku.

Tato poptávka není závazná a umožní Vám při velké návštěvnost si zajistit vstupenky dostatečně předem.

Ostatní podmínky zůstávají obdobné, jako při minulých akcích. Platba je na účet, po jejím připsání zasíláme vstupenky..

Předběžnou poptávku si můžete udělat ZDE >>>>

GALLERYCOFFE

Kavárna s nezaměnitelnou atmosférou Vám nabídne nejen výbornou čerstvou kávu, domácí dorty, ale také jednu ingredienci, kterou nenajdete nikde jinde. Je to vlídnost, která na Vás dýchne už u vchodu, obklopí Vás a Vy rázem zapomenete na všechny problémy. Jednoduchá architektura, prvotřídní servis a především lahodné produkty – to vše tvoří celek, který Vám poskytne nevšední zážitek uprostřed všedního dne. Kavárna se nachází v domě z 15. století a je jediným dochovaným, čistě gotickým patricijským domem v Chebu. V nádvoří naleznete renesanční arkádovou pavlač, ve které je umístěna terasa. Návštěva kavárny Vám tedy nabídne i poznání historie z Chebu. Spokojenost zákazníků a kvalita služeb je zde na prvním místě.

Na stránky GALLERYCOFFEE >>>>

Restraurace U BÍLÉHO KONÍKA

Dům č.p. 16 v Kostelní Bříze, je považován za nejlépe dochovanou a nejhodnotnější stavbu s použitím hrázděné konstrukce v celé oblasti. Do dnešní podoby byl v barokním slohu přestavěn v druhé polovině osmnáctého století. Počátek historie stavby, jak dokládají dochované části sklepení i části přízemí domu, sahá hluboko do středověku.

Dům sloužil v průběhu staletí vždy jako pohostinství a řadil se tak vedle kostela, fary, školy a panského sídla k nepostradatelnému vybavení vsi, sloužícímu ke správě církevních a světských záležitostí. Jak se střídali majitelé domu, přecházelo na ně právo pohostinství provozovat. Novým majitelům také zůstávala povinnost péče o kvalitu a dobrou míru čepovaného piva z panského pivovaru, udržování pořádku v podniku a spolupráce s vrchnostenským úřadem při zajišťování místní bezpečnosti.

Vedle pohostinství bylo v domě zřízeno pekařství, řeznictví a později i prodej tabáku. Během let se také měnil název pohostinství. V nejstarších dobách bylo pohostinství označováno jako krčma v Kostelní Bříze. Později bylo užíváno označení pohostinství nebo hospoda. Počátkem 19. století se objevuje označení pohostinství U Bílého koníka. Mělo to pravděpodobně spojitost s tím, že k pohostinství patřilo i rozsáhlé hospodářství s poli, lukami, pastvinami, zahradami i chovem dobytka a koní. Počátkem 20. století byl užíván název hostinec U Zartnerů. Majitel Anton Zartner byl známý muzikant, který uměl bravurně hrát za zády na housle. Po II. světové válce byl hostinec konfiskován. Nejdříve byl používán k ubytování pracovníků Vojenských statků, později po zrušení vojenského újezdu byl znovu zřízen hostinec.

VÍCE >>>>

CAFÉ ILLUSION HISTORY Příjemný restaurant s kvalitní kuchyní

CAFÉ ILLUSION HISTORY

„Café Illusion History“ byla vybudována léta páně 2010. Svou
podobou a atmosférou připomíná období 19. a 1. pol. 20. století, kdy
doba nebyla tak uspěchaná a lidé měli čas posedět se svými přáteli u
dobré kávy a jídla.
Dovolte popřát Vám, aby námi vytvořená iluze prostředí a postav ve Vás vyvolala pocit, že se zde zastavil čas.

VÍCE >>>>