Restraurace U BÍLÉHO KONÍKA

Dům č.p. 16 v Kostelní Bříze, je považován za nejlépe dochovanou a nejhodnotnější stavbu s použitím hrázděné konstrukce v celé oblasti. Do dnešní podoby byl v barokním slohu přestavěn v druhé polovině osmnáctého století. Počátek historie stavby, jak dokládají dochované části sklepení i části přízemí domu, sahá hluboko do středověku.

Dům sloužil v průběhu staletí vždy jako pohostinství a řadil se tak vedle kostela, fary, školy a panského sídla k nepostradatelnému vybavení vsi, sloužícímu ke správě církevních a světských záležitostí. Jak se střídali majitelé domu, přecházelo na ně právo pohostinství provozovat. Novým majitelům také zůstávala povinnost péče o kvalitu a dobrou míru čepovaného piva z panského pivovaru, udržování pořádku v podniku a spolupráce s vrchnostenským úřadem při zajišťování místní bezpečnosti.

Vedle pohostinství bylo v domě zřízeno pekařství, řeznictví a později i prodej tabáku. Během let se také měnil název pohostinství. V nejstarších dobách bylo pohostinství označováno jako krčma v Kostelní Bříze. Později bylo užíváno označení pohostinství nebo hospoda. Počátkem 19. století se objevuje označení pohostinství U Bílého koníka. Mělo to pravděpodobně spojitost s tím, že k pohostinství patřilo i rozsáhlé hospodářství s poli, lukami, pastvinami, zahradami i chovem dobytka a koní. Počátkem 20. století byl užíván název hostinec U Zartnerů. Majitel Anton Zartner byl známý muzikant, který uměl bravurně hrát za zády na housle. Po II. světové válce byl hostinec konfiskován. Nejdříve byl používán k ubytování pracovníků Vojenských statků, později po zrušení vojenského újezdu byl znovu zřízen hostinec.

VÍCE >>>>

CAFÉ ILLUSION HISTORY Příjemný restaurant s kvalitní kuchyní

CAFÉ ILLUSION HISTORY

„Café Illusion History“ byla vybudována léta páně 2010. Svou
podobou a atmosférou připomíná období 19. a 1. pol. 20. století, kdy
doba nebyla tak uspěchaná a lidé měli čas posedět se svými přáteli u
dobré kávy a jídla.
Dovolte popřát Vám, aby námi vytvořená iluze prostředí a postav ve Vás vyvolala pocit, že se zde zastavil čas.

VÍCE >>>>

Restaurační program který umí vytisknout sestavu jídel s alergeny

Provozujete restauraci a denně měníte jídelní lístek, nebo denní menu? Pak Vás čeká každý den poměrně dost práce.

Dne 13.12.2014 vstupuje v platnost Nařízení Evropského parlamentu č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.. Z nařízení vyplývá povinnost restauratérů informovat hosty o čtrnácti alergenech obsažených v podávaných potravinách.

Znamená to, že každý den budete muset v denního menu překontrolovat používané suroviny a vypsat alergeny v nich obsažené  To stejné se týká stálého jídelního lístku. Jedná se o 14 daných alergenů, které jsou jasně dané.

Pokud si chcete ušetřit práci, můžete zakoupit restaurační program s předdefinovanými surovinami, které již mají alergeny označeny. Vytvoříte li recepturu k dennímu markování, automaticky můžete vytisknout sestavu všech používaných jídel, kde jsou alergeny označeny.

Úspora času tímto způsobem je značná.

Pořiďte si restaurační program, který Vám sestavu s alergeny vytiskne sám.

VÍCE O PROGRAMU >>>>>

Alergeny v potravinách – povinnost jejich označení v restauracích

Dne 13.12.2014 vstupuje v platnost Nařízení Evropského parlamentu č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.. Z nařízení vyplývá povinnost restauratérů informovat hosty o čtrnácti alergenech obsažených v podávaných potravinách.

S touto povinností souvisí pro restauratéry poměrně dost práce. Znamená to projít všechny receptury, najít v daném jídle alergeny a označit je na jídelním lístku.

Jen některé restaurační softwary ušetří pracovníkům v gastronomii práci a automaticky nabízí v sestavě tisk jídelního lístku s označením alergenů v návaznosti na recepturu.

Restaurační programy, které tisknou sestavu alergenů v pokrmech ZDE >>>>